Treball

El treball esportiu dels Campus Talent Esports, dóna molta importància als aspectes cognitius, amb l'objectiu de millorar la capacitat de presa de decisions durant el joc.

L'estil d'ensenyament utilitzat durant el Campus és el descobriment guiat, ja que el participant és protagonista del seu procés d'aprenentatge. Es crearan situacions reals de joc, minimitzades i adaptades al nivell dels participants, i d'aquesta manera s'adaptaran al procés d'aprenentatge i així, a la comprensió del joc.

Els Campus Talent Esports prioritzen l'aprenentatge dels conceptes bàsics ofensius i defensius, relacionats amb el joc esportiu i que permetran resoldre les diferents situacions de joc plantejades.

Objectius

Els objectius principals dels Campus Talent Esports són:

Desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant col·lectius com individuals.

Entendre el joc de forma col·lectiva.

Gaudir de la competició plantejant-la d'una manera educativa.

Col·laborar en l'educació integral del jugador potenciant valors com: el companyerisme, el fair play i els bons hàbits alimentaris i d'higiene.

Activitats

A més de la pràctica diària, els participants del Campus Talent Esports gaudiran de diferents activitats lúdiques i esportives que completaran unes jornades molt intenses:

3x3 Futbol

La Copa del Món

Olimpíades