Utilitzant eines metodològiques adaptades al nivell dels jugadors.
Treballant les diferents situacions del joc per arribar a entendre l’esport.
Desenvolupant els diferents elements tàctics i tècnics del joc.
Adaptant el joc al nen / a i d’aquesta manera facilitant la seva comprensió.
Millorant la intel·ligència tàctica del jugador / a mitjançant la constant presa de decisions.
Treballant amb grups reduïts de nens i nenes de la mateixa edat.
Amb aquest sistema, volem facilitar la millora en la comprensió – execució del joc i així, l’evolució de la cultura tàctica de cada participant del Campus.


METODOLOGIA

Des de la perspectiva holística, tenim en compte totes les orientacions metodològiques implicades en el procés d’ensenyament – aprenentatge del futbol i de qualsevol esport.
Utilitzem una metodologia global i sistèmica, basada en el desenvolupament conjunt de les diferents capacitats (tècniques, tàctiques, físiques i psicològiques) dels diferents sistemes que formen el jugador/a.